เตือนอาหารสำเร็จรูป-แช่แข็ง มีโซเดียมสูงเสี่ยงโรคไต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - อย. ตรวจพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารแช่แข็ง มีปริมาณโซเดียม หรือเกลือมาก เสี่ยงโรคไต

เปิดผลสำรวจการบริโภคเกลือของคนไทย จัดทำโดยกรมอนามัย และมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยได้รับเกลือจากอาหารมากเกือบ 2 เท่า เกินความต้องการ

อย.ได้สุ่มตรวจกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ที่มีส่วนผสมของโซเดียม หรือเกลือ พบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีเกลือผสมมากถึง 2,000 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสที่เค็มมาก รองลงมาเป็นอาหารแช่แข็ง พบมีเกลืออยู่ 1,500 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป อยู่ที่ 1,200 มิลลิกรัม

นายแพทย์พูนลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค ยังคงรับประทานเค็ม เฉลี่ยเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด และโรคไต

อย.เตรียมผลักดันมาตรการควบคุมโซเดียม หรือลดเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร ปรับสูตรอาหาร และสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารเกลือสูง ได้แก่อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารเย็นแช่แข็ง ผงหรือก้อนปรุงรส และการเก็บภาษีโซเดียม

TAG : เตือนอาหารสำเร็จรูป แช่แข็งอาหารสำเร็จรูปโซเดียมสูงอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็ง