สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ 22 มี.ค.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ วันนี้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง ติดตามการรายงานสดจากคุณนภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ

ตารางสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ทอง 66 เงิน 58 ทองแดง 62
อันดับ 2 ชลบุรี ทอง 34 เงิน 30 ทองแดง 27
อันดับ 3 นครศรีธรรมราช ทอง 30 เงิน 28 ทองแดง 34
อันดับ 4 นครราชสีมา ทอง 25 เงิน 22 ทองแดง 9
อันดับ 5 สุพรรณบุรี ทอง 22 เงิน 25 ทองแดง 22

TAG : ชุมพร ระนองเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33