สรุปผลรางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 ใหม่ ดาวิกา - เอกชัย ศรีวิชัย คว้านักแสดงนำยอดเยี่ยม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิง รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : 
ดาวคะนอง - โสฬส สุขุม, ลี ชาตะเมธีกุล , เบญจวรรณ สมสิน , อโนชา สุวิชากรพงศ์ (อิเล็คทริค อีล ฟิล์ม)

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- เทริด
- ธุดงควัตร - บุญส่ง นาคภู่ , วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ)
- ปั๊มน้ำมัน - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ , ศิรินภา บุญเสริฐ , อรรถพล ณ บางช้าง (ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป, อาร์ตโฟ โปรดักชั่น)
- มหาสมุทรและสุสาน - พิมพกา โตวิระ, ชาติชาย ไชยยนต์ (เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น)

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : อโนชา สุวิชากรพงศ์ - ดาวคะนอง

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ - ปั๊มน้ำมัน
- พิมพกา โตวิระ - มหาสมุทรและสุสาน
- อารยะ สุริหาร - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
- เอกชัย ศรีวิชัย - เทริด

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : เอกชัย ศรีวิชัย - เทริด

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- ฉันทวิชช์ ธนะเสวี - แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว
- ปรมะ อิ่มอโนทัย - ปั๊มน้ำมัน
- ไพศาล ขุนหนู - เทริด
- มาริโอ้ เมาเร่อ - Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : ดาวิกา โฮร์เน่ - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- นิษฐา จิรยั่งยืน - แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว
- ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์ - โรงแรมต่างดาว
- ศศิธร พานิชนก - มหาสมุทรและสุสาน
- อภิญญา สกุลเจริญกุล - อวสานโลกสวย

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา นักแสดงสบทบชายยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ - อวสานโลกสวย

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- Nay Toe - ถึงคน...ไม่คิดถึง
- กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
- จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
- รอง เค้ามูลคดี - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : อาภา ภาวิไล - ปั๊มน้ำมัน

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- Wutt Hmone Shawe Yi - ถึงคน...ไม่คิดถึง
- นีรนุช ปัทมสูตร - 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น
- เพ็ญพักตร์ ศิริกุล - ปั๊มน้ำมัน
- วิโอเลต วอเทียร์ - พรจากฟ้า

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : มหาสมุทรและสุสาน -พิมพกา โตวิระ

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- Lost in Blue ระหว่างเราครั้งก่อน -
- ดาวคะนอง - อโนชา สุวิชากรพงศ์
- แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว -
- ปั๊มน้ำมัน - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา ลำดับภาพยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : ดาวคะนอง - ลี ชาตะเมธีกุล, มัชฌิมา อึ๊งศรีวงษ์

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน
-  ขุนพันธ์
- ปั๊มน้ำมัน - ภราดร เวศอุรัย, เพียรนิพพาน คดีธรรม
- มหาสมุทรและสุสาน - หรินทร์ แพทรงไทย, เบญจรัตน์ ชูนวน, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา กำกับภาพยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : ธุดงควัตร – อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- ดาวคะนอง – Ming Kai Leung
- ปั๊มน้ำมัน – ธัชชัย เอกขัตติยากร
- มหาสมุทรและสุสาน – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
- โรงแรมต่างดาว – ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : ปั๊มน้ำมัน – ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, พรชัย เจียมพัฒนาตระกูล

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน – ธนะ เมฆาอัมพุท, วุฒิกร ศรีโพธิ์ทอง
- ขุนพันธ์
- มหาสมุทรและสุสาน – วิกรม เจนพนัส
- โรงแรมต่างดาว – ราสิเกติ์ สุขกาล, มานพ แจ้งสว่าง

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : มหาสมุทรและสุสาน – Inspirative, นพนันทน์ พานิชเจริญ

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- ขุนพันธ์
- เทริด
- ปั๊มน้ำมัน – ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล
- โรงแรมต่างดาว – จิติวี บาลไธสง, ศิวนัส บุญศรีพรชัย

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา เพลงประกอบยอดเยี่ยม
ผู้ได้รับรางวัล : เพลง ฉันจะไป จาก ภ. ถึงคน...ไม่คิดถึง

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น – เด็กกระโดดกำแพง
- Father - ความหมายที่หายไป
- เทริด – เทริด
- ปั๊มน้ำมัน – รักได้แค่คนเดียว

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25 สาขา นักทำหนังหน้าใหม่
ผู้ได้รับรางวัล : จิรัศยา วงษ์สุทิน, เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, ปภาวี จิณสิทธิ์ จาก ภ. Lost in Blue ระหว่างเราครั้งก่อน

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล
- 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น - อารยะ สุริหาร
- อวสานโลกสวย - ปัญญ์ หอมชื่น และ อรอุษา ดอนไสว
- โรงแรมต่างดาว - ปราบดา หยุ่น
- เทริด - เอกชัย ศรีวิชัย

BUGABOO MOVIE 

TAG : สรุปรายชื่อผู้เข้าชิง รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 25