สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ 24 มี.ค.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนอง เกมส์ กำลังชิงเหรียญทองกันสนุก ติดตามการรายงานสด จากคุณนภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ

ตารางสรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนองเกมส์ ครั้งที่ 33
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ทอง 91 เงิน 83 ทองแดง 94
อันดับ 2 ชลบุรี ทอง 37 เงิน 33 ทองแดง 33
อันดับ 3 นครศรีธรรมราช ทอง 33 เงิน 31 ทองแดง 37
อันดับ 4 นครราชสีมา ทอง 31 เงิน 23 ทองแดง 14
อันดับ 5 สุพรรณบุรี ทอง 27 เงิน 30 ทองแดง 28

TAG : ชุมพร ระนองเกมส์กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33