ครู - นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนประสบความสำเร็จกับ ภ.ฮักมั่น In my home town

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - ปกติภาพยนตร์ทั่วไปจะมีนายทุนใหญ่เป็นผู้สนับสนุน แต่ภาพยนตร์ ฮักมั่น In my home town สร้างจากครูมัธยมและนักเรียน หนังสั้นที่บ่มเพาะประสบการณ์จนเป็นผู้กำกับฯ หนังยาวได้สำเร็จ ผู้กำกับฯ นอกจากกำกับหนังแล้ว ยังประกอบอาชีพครูโรงเรียนเทศบาล ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งนักเรียนและครูช่วยกันทำหนังจนประสบความสำเร็จ ฮักมั่น In my home town วันนี้ในโรงภาพยนตร์

TAG : ฮักมั่น In my home town ภาพยนตร์ฮักมั่น In my home town