เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ : มี”ท้อ”ไม่มีถอย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำจัดทำ ภาพประกอบเรื่องราว 12 หมวด ที่จะทำให้คนไทยรู้จักในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างลึกซึ้งขึ้น ใน 1 ปี...จุดเริ่มต้นของโครงการหลวงที่โด่งดังไปทั่วโลก มาจากท้อพื้นเมืองลูกเล็ก ๆ การเสด็จประพาสต้นบนดอยของในหลวงบ่อยครั้ง ทำให้เห็นปัญหาจากการเกษตรของชาวเขาอย่าง

#ทำไร่เลื่อนลอย และ #ปลูกฝิ่น ซึ่งในตอนนั้น แม้ดินแถวนั้นจะถูกเรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” แต่ในหลวงทรงตรัสถึงพื้นดินนั้นว่าเป็น “สามเหลี่ยมแร้นแค้น” เพราะคนที่รวยจริงๆ จากการค้าฝิ่น ไม่ใช่ชาวบ้าน
ครั้งหนึ่งทรงขับรถพระที่นั่งเข้าไปในหมู่บ้าน และทอดพระเนตรเห็นต้นท้อ ที่ม้ง (แม้ว) เอากิ่งพันธุ์ดีมาต่อกับต้นตอพื้นเมืองตามโครงการเมื่อปีก่อน จึงทรงถามเจ้าของว่า ปลูกฝิ่นได้เงินเท่าไร และเก็บท้อพื้นเมือง (ลูกเล็ก) ขายได้กี่บาท

คำตอบคือทั้งคู่ขายได้ในราคาดีเท่าๆ กัน พระองค์ทรงคิดว่า ถ้าท้อลูกนิดๆ ยังทำเงินให้เกษตรกรได้ดีเท่าฝิ่น เราก็ควรจะเปลี่ยนยอดให้ออกลูกมาเป็นท้อใหญ่ ๆ หวานฉ่ำ สีชมพูเรื่อดั่งแก้มสาวในนิทานจีน เมื่อรายได้จากท้อ และผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องผลักดันแต่อย่างใด

๒๘ มกราคม ๒๕๑๓ เกิดโครงการขึ้น โดยทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อสวน ตั้งชื่อว่าสวนสองแสน ให้สถานีวิจัยน้อยๆ ของม.เกษตรศาสตร์ ทดลองขยายพันธุ์ลูกท้อ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นโครงการ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชาวเขาแต่ละเผ่าวันเว้นวัน อย่างไม่ทรงย่อท้อ และเมื่อชาวเขาเห็นว่าเกษตรกรชุดแรกๆ ที่ลองปลูกได้กำไรดี ไม่มีปัญหา จึงเข้าร่วมโครงการหลวงนี้กันถ้วนหน้า

ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำงานวิจัย และอบรมให้ความรู้แก่ชาวเขาในภาคเหนือมานับแต่นั้น

ปัจจุบันโครงการหลวงหลายแห่งกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น โครงการหลวงอ่างขาง ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันหลังจากนี้…

เรียบเรียงจาก หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการหลวงโดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และหนังสือ ร้อยเรื่องเล่า : เกร็ดการทรงงาน โดย สำนักงานกปร. ติดตามเรื่องราวในที่เฟชบุ๊คสานต่อที่พ่อทำ

TAG : เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ มี”ท้อ”ไม่มีถอย