เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ : ซีรีส์ ถั่วแดงหลวง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำจัดทำ ภาพประกอบเรื่องราว 12 หมวด ที่จะทำให้คนไทยรู้จักในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างลึกซึ้งขึ้น ใน 1 ปี...ตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่ทำให้เห็นเครื่องมือของการพัฒนาของในหลวง พบกับเรื่องราวของอีกหนึ่งตัวช่วยที่ในหลวงเลือกใช้แก้ปัญหาฝิ่นในประเทศไทยแบบยั่งยืน ตัวอย่างที่ดีของการแก้ปัญหาทั้งทีต้องแก้ให้เด็ดขาด ด้วยการแก้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

ในหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นว่าการปลูกฝิ่นจะเป็นภัยในอนาคต จึงมีรับสั่งให้หาพืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น โดยหาวิธีการปลูกที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้ถวายงานใกล้ชิดจึงเสนอถั่วแดง Red Kidney Bean ขึ้นมา

ปกติแล้วชาวเขาจะปลูกฝิ่นช่วงปลายฤดูฝน การปลูกถั่วแดงจึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะเป็นถั่วที่ปลูกในช่วงเดียวกัน ในพื้นที่เดียวกัน ถ้าชาวเขาปลูกถั่วแดง ก็จะไม่ได้ปลูกฝิ่น ท่านภีเริ่มโดยเลือกหมู่บ้านม้งที่มีฝิ่นงามมาก ชื่อแม่โถ ซึ่งตอนท่านภีไปบอกม้ง ท่านภีเอาเมล็ดถั่วแดงให้ชาวเขาดู แล้วอ้างโดยไม่แอบว่า พระเจ้าอยู่หัวอยากให้ลองปลูก เมื่อเมล็ดพันธุ์ 2.5 ตัน ที่สั่งจากอเมริกามาถึง ท่านภีก็เอาไปให้ม้งยืมไปปลูกที่กองลอย ตื่นเต้นมาก เห็นม้งหลายคนมารับ แบกเป็นขบวนยาวเดินกลับบ้าน

หลังจากปลูกถั่วแดงขายแทนฝิ่น ผลออกมาทำให้ชาวบ้านพอใจมาก เพราะถั่วแดงปลูกง่าย และทำรายได้ดี ให้แต่ละบ้านได้เงินเกือบ 5,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าฝิ่นซะอีก ตอนหลัง ถั่วจึงเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกร ดูได้จากการสั่งซื้อในปีต่อๆ ไป ที่มีถึง 34 ตัน ถั่วแดงหลวงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากมายจริงๆ จนกลายเป็นสินค้าส่งออก

เรียบเรียงจาก
- หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
- ตามเสด็จจากทะเลสู่ที่สูง 80 ชันษา หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี โดย ภ. ณ ประมวญมารค
- บทความจากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ติดตามเรื่องราวในที่เฟชบุ๊คสานต่อที่พ่อทำ

TAG : เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ซีรีส์ ถั่วแดงหลวง