สารคดีพิเศษ อัครศิลปินเหนือเกล้า โดย จินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - สารคดีพิเศษ อัครศิลปินเหนือเกล้า ขอนำเสนอความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ธีรภาพ โลหิตกุล โดย จินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช 2547

TAG : อัครศิลปินเหนือเกล้าจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาศิลปินแห่งชาติ