เหยี่ยวข่าว 7 สี - สำรวจบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์พื้นที่ กทม.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เหยี่ยวข่าว 7 สี สำรวจบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะจุดที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำ ไปติดตามรายงานจากคุณณิชารีย์ พัดทอง

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ 2560สงกรานต์60เหยี่ยวข่าว 7 สีสถานที่เล่นน้ำกรุงเทพ