จิตอาสาภูมิใจ ร่วมงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวในประเทศ 16 เมษายน 2560 - งานปั้นหุ่นต้นแบบรูปเทวดา และสัตว์ป่าหิมพานต์ เพื่อนำไปใช้เป็นแม่พิมพ์หล่องานปั้นหุ่น หรือประติมากรรมประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้วนเป็นต้องใช้ความละเอียดประณีตทุกขั้นตอน สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาช่วยงาน ผู้ที่สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือก และทดสอบฝีมือก่อน มีทั้งนักศึกษา ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น คุณธำรง ใช้เวลาช่วงที่ว่างจากงานประจำ และจบด้านช่างฝีมือ จากวิทยาลัยเพาะช่าง จึงได้ใช้ความรู้ความสามารถในงานปั้น มาเป็นจิตอาสาช่วยงานประติมากรรม ทั้งงานปั้น งานแกะปูน และงานแต่งขี้ผึ้ง นานกว่า 2 เดือนแล้ว

TAG :