สุโขทัย สืบสานประเพณีสรงน้ำพระอจนะ ตำนานพระพูดได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดสุโขทัย สืบสานประเพณี สรงน้ำพระอจนะ ตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน มหาสงกรานต์ สรงน้ำพระอจนะ ตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย ที่วัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เริ่มงานด้วยขบวนอัญเชิญพระอจนะจำลอง ให้ประชาชนได้กราบสักการะ การประชันกลองยาว เพื่อส่งเสริมศิลปะสุโขทัย การขอพรปีใหม่ไทยผ่านใบโพธิ์เงิน และโพธิ์ทอง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำพุทธศาสนิกชน สรงน้ำพระอจนะ และพระสงฆ์จำนวน 30 รูป

จังหวัดน่าน บริเวณสนามฝึกยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 38 ใช้เป็นที่จุดแข่งขันบั้งไฟบ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการแข่งขัน บั้งไฟจังหวัดน่านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแข่งขัน บั้งไฟ หรือ บอกไฟ เพื่อสืบทอดต่อไป

โดยเทศบาลเมืองน่าน จัดแข่งขันหลังวันสงกานต์ของทุกปี โดยแต่ละหมู่บ้าน ในอำเภอต่างๆ ให้ความสนใจและส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 128 วาน หรือ ลำ (วาน คือ ลักษณะคำเรียก ของบั้งไฟ)

TAG : สรงน้ำพระอจนะตำนานพระพูดได้บั้งไฟเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ 2560บรรยากาศสงกรานต์สงกรานต์60เล่นน้ำสงกรานต์พระอจนะตำนานพระพูดได้