ชาวไทยเชื้อสายมอญ ร่วมพิธีสรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์คึกคัก ชาวไทยเชื้อสายมอญ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวนมากร่วมพิธีสรงน้ำพระในประเพณีสงกรานต์ วัดวังวิการาม

ที่บริเวณเจดีย์พุทธคยา วัดวังวิการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนนับหมื่นคนเดินทาง เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย เชื้อสายมอญ ภายในงานมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปยังลานสรงน้ำพระ ที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่เจาะเป็นรู สำหรับให้ประชาชนเทน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำหอม ให้ไหลลงไปยังบริเวณลานที่พระพุทธรูปตั้งอยู่ โดยประชาชนจะนอนราบกับพื้นเป็นแถวยาวเหยียด ให้พระสงฆ์เดินบนหลัง ซึ่งเชื่อกันว่า ผู้ที่มานอน ให้พระเหยียบจะได้รับผลบุญช่วยให้หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ และจะโชคดีตลอดปี

ที่จังหวัดปทุมธานี ที่วัดท้ายเกาะใหญ่ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก ชาวไทยเชื้อสายมอญ เดินแห่หางหงส์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวมอญรามัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกำหนดให้ตรงกับวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ โดยจะนำไปแขวนเสาหงส์ หน้าเจดีย์มอญ รูปแบบเชวงดากองจำลอง ซึ่งถือเป็นประเพณีประจำปีที่จัดขึ้นปีละครั้งและเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญ เรียกประเพณีนี้ว่า แห่ฮะต๊ะโน่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า แห่โน่ หมายถึง แห่หงส์

ที่จังหวัดพิจิตร ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวง พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อภัทร พระพุทธรูปเก่าแก่ของเมืองพิจิตร อายุกว่า 170 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพิจิตร โดยในแต่ละปี จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อภัทร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำเพียง 1 ครั้ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีสรงน้ำพระภายในวัด อีกด้วย

ที่จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณวัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ ได้มีการจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียนโบราณ โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปหล่อหลวงพ่อขำ หลวงพ่อกลับ และนิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเกวียนพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชนที่รอสรงน้ำ โดยชาวลานกระบือต่างเชื่อว่าการแห่พระด้วยเกวียน จะนำความร่มเย็นและความรักสามัคคีมาสู่ชาวลานกระบือ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ส่วนที่บริเวณลานใต้ต้นโพธิ์คู่ ข้างวัดนาก่วมเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ชาวบ้านในชุมชนใช้ถังตักกองทราย เอามากองก่อเป็นกองเจดีย์ทรายขนาดเล็ก พร้อมกันนี้ยังได้นำ ตุงหลากสี หรือ ธงหลากสี มาปักกองทราย ตามอายุของคนที่เข้ามาก่อกองทรายนั้นๆ พร้อมเขียนชื่อของ ผู้ที่ก่อกองทราย นำข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน มาปักที่กองทราย เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายกองทราย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ 2560บรรยากาศสงกรานต์สังขละบุรีสงกรานต์60สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายมอญ