มาตรการเมาแล้วขับจับยึดรถ ล่าสุด 4 วัน ยึดแล้ว 5,212 คัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผยมาตรการ"ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ"ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ยึดรถแล้ว 5,212 คัน

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ คสช.ยังคงเข้มงวดในมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" โดยสถิติการกระทำผิดตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2560 รวม 4 วัน เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 240,004 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 216,590 ครั้ง ยึดรถที่ดื่มแล้วขับไว้แล้ว 5,212 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,969 คัน และรถยนต์ 1,243 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์ 164,584 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 136,841 คน

โดยรถที่ถูกควบคุมไว้นั้น เจ้าหน้าที่ได้ดูแลและจัดหาสถานที่เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม  ซึ่งเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คสช.ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับได้เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ตรวจสอบยานพาหนะ มีสมาธิในการขับขี่ ปฏิบัติตามกฎจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมถึงแบ่งปันเส้นทางให้กับผู้ใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางของทุกคน

TAG : มาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถดื่มไม่ขับ จับยึดรถ สงกรานต์ 2560เมาแล้วขับ