จราจรขาเข้ากรุงเทพฯ รถมากเกือบทุกเส้นทาง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ประชาชนยังคงเดินทางตามเส้นทางต่างๆ เพื่อกลับเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้การจราจรบนถนนสายหลัก มีรถมากเกือบทุกเส้นทาง

ปริมาณรถที่เดินทางจากพื้นที่ภาคเหนือ และผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ เริ่มมีปริมาณมากขึ้น และชลอตัวบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ รวมทั้งตามแยกสัญญาณจราจร ตำรวจต้องเปิดสัญญาณไฟตามจังหวะของรถขาล่องที่มีแนวโน้มมากขึ้น   

ขณะที่ถนนสายบายพาส ที่มาจากจังหวัดพิษณุโลก และไม่ผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ ปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงเย็น และเริ่มชลอตัวช่วงค่ำที่ผ่านมา เนื่องจากบางช่วงถนนเป็นคอขวด และบางจุดเจ้าหน้าที่ปิดช่องทางเดินรถไว้ เนื่องจากเป็นจุดที่เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ 

ถนนมิตรภาพ ช่วงอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีรถมาก เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่ง และเมื่อพ้นจากนี้ ทำความเร็วได้ แต่จะไปชลอตัวอีกครั้งบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 9 เขตอำเภอแก่งคอย เนื่องจากเป็นช่วงการก่อสร้างสะพานมอเตอร์เวย์ เพื่อไปออกกิโลเมตรที่ 6 ก่อนถึงสะพานต่างระดับบายพาส เส้นทางนี้จะช่วยร่นระยะทางได้ 11 กิโลเมตร

ถนนสายเอเชีย ที่ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่อำเภอมหาราช ถึงอำเภอบางปะอิน พบว่าปริมาณรถน้อยลงกว่าเมื่อช่วงบ่าย ทำให้การจราจรคล่องตัวและสามารถทำความเร็วได้ เฉลี่ย 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปิดใช้เส้นทางสายรองบางปะหัน-ปทุมธานี ซึ่งเป็นเส้นทางที่บรรจบกับถนนพหลโยธิน บริเวณทางต่างระดับ อำเภอบางปะอิน จึงช่วยระบายรถได้

TAG : จราจรขาเข้ากรุงเทพเดินทางกลับกรุงเทพสภาพการจราจร