สรุปมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ ช่วงสงกรานต์ ยึดรถแล้วกว่า 6,544 คัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - มาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยึดรถไปแล้ว 6,544 คัน มากกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา

คสช. เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คสช. ยังคงเข้มงวดมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ สถิติการกระทำผิดตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน ทั้งสิ้น 5 วัน เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์ 325,013 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 274,309 ครั้ง ยึดรถที่ดื่มแล้วขับไว้ทั้งสิ้น 6,544 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 4,982 คัน รถยนต์ 1,562 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์ 210,513 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 166,145 คน

TAG : มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถเทศกาลสงกรานต์ยึดรถช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ 2560ดื่มไม่ขับจับยึดรถ