ตำรวจผ่อนปรน นั่งแค็บ-กระบะ ได้ถึงปีใหม่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ตำรวจผ่อนปรน นั่งแค็บ-กระบะ ได้ถึงปีใหม่ เตรียมประสานกรมขนส่งทางบก ออกหลักเกณฑ์มารองรับ

กรณีที่เป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้กับกฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะ รวมถึงในแค็บ กระทั่งทางการผ่อนผันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ว่าให้สามารถนั่งในแค็บและท้ายกระบะรถได้ไม่เกิน 6 คน และแจ้งไว้ว่าหลังสงกรานต์จะมาคุยอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรนั้น

ล่าสุด พลตำรวจโทวิทยา ประยงค์พันธ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้กรมการขนส่งออกหลักเกณฑ์มารองรับการใช้รถกระบะบรรทุกผู้โดยสาร ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 เพิ่มเติม

โดยเรื่องการใช้รถยนต์ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ในมาตรา 21 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปี 2528  มีใจความโดยสรุปคือ ให้สามารถใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้

ส่งผลให้สามารถใช้รถกระบะบรรทุกคนได้ ต่อมาปี 2557 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้อีกครั้ง และเพิ่มน้ำหนักรถเป็น 2,200 กิโลกรัม และเขียนเงื่อนไขต่อท้ายว่า ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

แต่จนถึงขณะนี้ ทางกรมขนส่งยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่องนี้ออกมา ทางตำรวจจึงเสนอว่ากรมการขนส่ง ควรจะออกระเบียบเรื่องนี้ออกมา และเขียนเพื่ออะลุ่มอล่วยให้ประชาชนสามารถใช้รถกระบะบรรทุกคนได้ โดยให้มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง รวมถึงให้สามารถนั่งในแค็บได้ด้วย เพราะกฎหมายเดิมก็เคยให้ทำได้ โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลักษณะรถเป็นรถยนต์บรรทุกคนโดยสารส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ย้ำว่า หากทางกรมขนส่งยังไม่ออกกฎเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวออกมา ทางตำรวจก็จะยังไม่จับปรับประชาชนที่ใช้รถผิดประเภท จะยังผ่อนผันไปก่อน และหากทางกรมขนส่งออกกฎเกณฑ์มา ก็คาดว่าจะนำมาบังคับใช้อย่างจริงจังในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการเดินทางกันมากอีกครั้ง

ซึ่งคาดว่าระยะเวลาอีกประมาณครึ่งปี น่าจะเพียงพอในการประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนเตรียมตัว โดยในวันนี้ตำรวจจะหารือเรื่องนี้กับทางกรมขนส่งอีกครั้ง

TAG : กฎหมายห้ามนั่งท้ายรถกระบะห้ามนั่งท้ายรถกระบะห้ามนั่งแค็บ