ส่งร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับให้ สนช.พิจารณาแล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.แล้ว

เป็นการนับหนึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.โดยบรรจุวาระ 21 เมษายน เพื่อพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งการยื่นร่างดังกล่าว กรธ.ได้แนบผลกระทบที่ กกต.จะได้รับให้ สนช.พิจารณาด้วย   

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายพรรคการเมือง คือการกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ใหม่ มีบทลงโทษรุนแรง รวมถึงให้สมาชิกต้องจ่ายเงินบำรุงพรรคด้วย ส่วนกฎหมาย กกต.กำหนดวาระ 7 ปีเพียงวาระเดียว ตัด กกต.จังหวัด โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งทำหน้าที่แทน   

ส่วนความคืบหน้ากระบวนการปรองดองนั้น คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เชิญกลุ่มการเมืองต่างๆ ตรวจรายละเอียดข้อเสนอแนวทางปรองดองอีกครั้งวันที่ 26 เมษายน ก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ที่วันนี้นัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำร่างสัญญาประชาคมได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

TAG : ร่างกฎหมายกรธสนชพิจารณาร่างกฎหมาย