ก.ท่องเที่ยวฯ ตั้งราคาอ้างอิงแพ็คเกจทัวร์กันแก๊งต้มตุ๋น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมออกราคาอ้างอิงแพ็คเกจทัวร์ เป็นข้อมูลให้ประชาชนได้พิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋น

จากกรณีที่ประชาชนถูก ซินแสโซกุน หลอกลวงจัดทัวร์ญี่ปุ่นก่อนลอยแพผู้เสียหายนับพันคน นั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้กรมการท่องเที่ยว เพิ่มมาตรการกำกับดูแลบริษัททัวร์ ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้เข้มงวดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมออกกฎกระทรวงเรื่อง การโฆษณานำเที่ยว ต้องเปิดเผยเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบผ่านศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งจะหารือเพิ่มบทลงโทษกับบริษัททัวร์เถื่อนให้มากขึ้น

นอกจากนี้ จะหารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย พร้อมร่วมกันจัดทำราคากลางแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวแต่ละประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนทราบว่า ราคาทัวร์ที่ถูกต้องปลอดภัย ไม่ถูกหลอกควรมีอยู่ในระดับราคาไหน ซึ่งจะช่วยป้องกันการถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกขายทัวร์ราคาถูกได้

TAG : ซินแสโชกุนซินแสโชกุนหลอกขายทัวร์ซินแสโชกุนหลอกขายทัวร์ญี่ปุ่นคดีซินแสโชกุนยึดทรัพย์ซินแสโชกุนแพ็คเกจทัวร์