ชาววังโป่ง จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้หลังเทศกาลสงกรานต์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้หลังเทศกาลสงกรานต์

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประเพณีเก่าแก่ที่ทำสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยนำไม้ไผ่มาขึ้นเป็นโครง ประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้สดหลากหลายชนิดให้มีสีสันสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อของคนโบราณ แห่มาประกวดประชันความสวยงามที่วัดเนินศิลาเพชร

ทั้งนี้ โครงต้นดอกไม้มักจะไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลวด หรือตะปู มาใช้สำหรับยึดเกาะ แต่จะใช้วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ คือ ไม้ตอก ซึ่งวิธีนี้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ หลังจากประกอบโครงเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะนำดอกไม้สดหลากหลายชนิดมาประดับตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม โดยต้นดอกไม้นี้จะต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนนั่นเอง

สำหรับงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของที่นี่ถือเป็นงานแห่ต้นดอกไม้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่มีความศรัทธา ต่อการทำต้นดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาที่สืบทอดมานานหลายปี ชาวบ้านจะช่วยกันแบกต้นดอกไม้ขึ้นบ่า โยกย้ายไปตามจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ช่วยกันรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้

TAG : แห่ต้นดอกไม้ชาววังโป่งประเพณีแห่ต้นดอกไม้สงกรานต์สงกรานต์ 2560