ศปถ.สรุป 7 วัน อุบัติเหตุสงกรานต์ เสียชีวิต 390 คน โคราช ครองแชมป์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 390 คน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 390 คน บาดเจ็บ 3,808 คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 161 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 168 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตในปี 2560 มีน้อยกว่าปี 2559 ถึงร้อยละ 20 แต่จำนวนอุบัติเหตุยังสูง และผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนมากขึ้น

TAG : สงกรานต์สงกรานต์ 25607 วันอันตรายอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์