6 วันมาตรการ เมาแล้วขับ จับยึดรถ ยึดรถแล้ว 7,512 คัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผยมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 วันที่ 12-17 เมษายน รวม 6 วัน ยึดรถแล้ว 7,512คัน

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการดูแลความปลอดภัยการสัญจรของประชาชนตามมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงเดินทางเทศกาลสงกรานต์ ว่าตลอด 6 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 388,157 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ 321,284 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 7,512 คัน โดยแยกเป็นจักรยานยนต์ 5,677 คัน และรถยนต์ 1,835 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 250,148 คน รถโดยสารสาธารณะและ รถยนต์ส่วนบุคล 197,050 คน

TAG : สงกรานต์สงกรานต์ 2560มาตรการเมาแล้วขับจับยึดรถเมาแล้วขับจับยึดรถเมาแล้วขับยึดรถช่วงเทศกาลสงกรานต์