นายก เผยให้ประชาชนรอความชัดเจนหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ความชัดเจนเรื่องวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวัง

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่รัฐบาลจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ขณะนี้ขอให้รอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระบรมราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน จึงจะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านสำนักพระราชวัง หรือ คณะกรรมการพระราชพิธี

ขณะที่การก่อสร้างพระเมรุมาศ มีความคืบหน้าไปมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนการประกอบลวดลายกระจัง เริ่มประกอบบนโครงสร้างราชรถรางปืนแล้ว ส่วนเชือกชักราชรถ ที่ใช้พิธีซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทน์ แจกจ่ายให้ประชาชนกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือโรงเรียน และสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ จังหวัดละ 100,000 ดอก รวม 77 จังหวัด 7,700,000 ดอก ซึ่งขณะนี้ได้คัดเลือกแบบดอกไม้จันทน์ที่สวยงามและฝึกสอนครู นักเรียน

เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีฯ ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์กว่า 3 ล้านดอก ชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายนนี้ ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญุี่ปุ่น ดินแดง

TAG : สำนักพระราชวังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช