กกต.หวังเปลี่ยนพันธุกรรมพรรคการเมือง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญนัดแรก โดยกกต.หวังเป็นเวทีปรับเปลี่ยนพันธุกรรมพรรคการเมืองให้ดีขึ้น 

เป็นการประชุมครั้งแรก หลังประธาน กกต.มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน มีแกนนำพรรคการเมือง นักวิชาการ และสภาทนายความเป็นกรรมการ  

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวตอนหนึ่งว่า ภารกิจหลักของคณะกรรมการคือยกระดับ นักการเมือง และพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง เพราะจากวิกฤติการณ์การเมืองทุกครั้ง ระบบการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองถูกมองเป็นผู้ร้าย สังคมไทยจึงปรารถนาเห็นพรรคการเมืองถูกผ่าตัดเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ให้กลายเป็นพระเอกค้ำจุน และขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

นายธีรวัฒน์ ก็ได้มอบพระพุทธชินราชให้กับตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นพระพุทธชินราชที่นายธีรวัฒน์ สร้างขึ้นและหล่อจากเหล็กน้ำพี้

TAG : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองพรรคการเมืองประชุมพรรคการเมือง