เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 19 เมย 60เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนชมพูนุช ภัทรขจีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์