ชาวบ้านพิจิตร จัดประเพณียกธงเลิกสงกรานต์ เข้าสู่ช่วงการทำเกษตร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวตำบลโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จัดประเพณี “ยกธงประกาศเลิกสงกรานต์” ซึ่งเป็นประเพณีแปลกเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อประกาศสิ้นสุดสงกรานต์ และเข้าสู่การประกอบอาชีพการทำมาหากิน

ชาวบ้านในจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน แทบจะเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยขึ้น โดยมีชื่องานว่า “งานประเพณี ยกธงเลิกสงกรานต์” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยได้จัดขึ้นที่วัดหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งที่อพยพมาพักอาศัยอยู่ จึงได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นการยกธงเลิกสงกรานต์ มาสืบทอดประเพณีมานับเกือบ 100 ปีแล้ว

โดยชาวบ้าน กว่า 1,000 คน ทั้ง 19 หมู่บ้าน จะนำคันธงหรือเสาธงที่ทำจากลำไม้ไผ่ ลำยาว และธงที่ทำด้วย ผ้าม่าน ผ้าแพร เสื่อ ผ้านวม และผ้าชนิดต่างๆ นำเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ติดไว้ที่ธง จากนั้นมัดไว้กับปลายเสาไม้ไผ่ และจะช่วยกันยกเสาตั้งขึ้นนำปักลงหลุมที่ขุดไว้ โดยชาวบ้านจะพยายามยกและปักธงไม่ให้ไม้ไผ่หักโค่น หรือหักกลางเสาลงมา ส่วนเสาธง และผ้าม่าน ผ้าแพร เสื่อ ผ้านวม และผ้าชนิดต่างๆ รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันที่นำมาทำเป็นธงนั้น เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็จะถวายวัด เพื่อใช้ในงานพิธีต่างในพระพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับการยกธงเลิกประเพณีสงกรานต์ ของชาวตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นการประกาศให้ประชาชนชาวตำบลหนองโสน ได้ทราบทั่วกันว่ากิจกรรมงานประเพณีการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวหนองโสนได้สิ้นสุดลง ชาวบ้านก็จะเริ่มประกอบอาชีพเกษตรกร ต่อไปตามแบบวิถีชาวบ้าน

TAG : ประเพณียกธงเลิกสงกรานต์ยกธงเลิกสงกรานต์สงกรานต์