ผู้สูงวัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โชว์เต้นบาสโลบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ปิดท้ายวันนี้ ไปชมการแสดงโชว์การเต้นบาสโลบ จากผู้สูงอายุ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา

สำหรับการเต้นจังหวะบาสโลบ (Paslop) เป็นของประเทศลาว เวลาเต้นจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดานหรือเป็นแถวตอน ที่สำคัญทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกัน ขยับไปซ้ายที ขวาที มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลง ดูมีเสน่ห์และสวยงามมาก

การเต้นบาสโลบ กำลังได้รับความนิยมและเป็นทางเลือก ในการออกกำลังกาย เพราะนอกจากจะสุขภาพดีแล้ว ยังมีความสนุกสนานอีกด้วย

TAG : โชว์เต้นบาสโลบเต้นบาสโลบผู้สูงวัยเต้นบาสโลบ