กทม.ชี้โซนนิ่ง ข้าวสาร-เยาวราช ย้ำอาหารต้องสะอาด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรุงเทพมหานคร จะจัดระเบียบร้านอาหารบนทางเท้า ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ต้องปรับการทำอาหาร ให้สะอาดถูกสุขอนามัย 

การจัดโซนนิ่งร้านอาหารบนทางเท้าถนนข้าวสาร และถนนเยาวราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความคืบหน้า กรุงเทพมหานคร จะจัดระเบียบผู้ค้าอาหาร ย้ำว่าไม่ยกเลิกแผงค้า แต่จะออกหลักเกณฑ์และมาตรฐานร้านค้า ให้สะอาด ถูกหลักอนามัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปลอดภัย

ขณะนี้กรุงเทพมหานคร มีรายชื่อผู้ค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และเตรียมเรียกผู้ค้าที่มีรายชื่อมาประชุมรับทราบหลักเกณฑ์มาตรฐาน และผ่านการอบรม อาทิ การปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัย ระบบการกำจัดของเสีย การแต่งกาย การจัดหน้าร้านให้เป็นเสน่ห์ของร้านอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาต และจะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผล เพื่อรักษามาตรฐาน และความสะอาดแผงค้าริมทางเท้า

นอกจากนี้จะจัดสรรพื้นที่แต่ละร้านให้ชัดเจนและเท่าเทียม ให้ขายที่เดิมได้ แต่กำหนดเวลาค้าขายที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และไม่อนุญาตให้ตั้งแผงค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

TAG : จัดระเบียบร้านอาหารจัดระเบียบทางเท้าถนนเยาวราชถนนข้าวสาร