นิทานตามคำพ่อ เรื่อง นิทานในน้ำ ปลูกฝังเยาวชน ฝึกฝนทักษะเรียนรู้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "นิทานในน้ำ" นี้เป็นเรื่องที่ ๖ จากทั้งหมด ๗ เรื่อง ในโครงการนิทานตามคำพ่อ ซึ่งคณะผู้ทำงานในเครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานให้กับเด็กๆ และประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์เรื่องราว เช่นเดียวกับสมุดกิจกรรมนิทานบินได้ที่พิมพ์แจกฟรีให้กับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

พร้อมด้วยคุณธรรม ข้อคิด คติสอนใจที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ของเราได้ทรงชี้แนะเอาไว้พร้อมเผยแพร่ให้รับชมและส่งต่อเพื่อสืบสานพระราชปณิธานทุกเดือน เดือนละ ๑ เรื่อง ตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางช่องทางสื่อออนไลน์ทั่วไป

TAG : นิทานตามคำพ่อ นิทานในน้ำ