งานประณีตศิลป์พระเมรุมาศ คืบหน้าเกินครึ่ง คาดแล้วเสร็จกันยายนนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ระดมช่างหลายสาขาเร่งงานประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล่าสุดคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 คาดทุกส่วนแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนนี้ ติดตามได้จากรายงานของ คุณเนติ์ ตันเจริญ

พระราเชนทรยานน้อย ที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระเมรุมาศท้องสนามหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง หลังวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของงานประณีตศิลป์ของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่ดำเนินการคืบหน้า ควบคู่กับการก่อสร้างพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของการจัดงานก้าวหน้าแล้วเกินครึ่ง

พระราเชนทรยานน้อยองค์นี้ สร้างด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหามทั้งหมด 4 คาน ใช้คนหาม 56 คน ซึ่งจิตรกรได้ปรับแบบจากพระราเชนทรยาน ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยองค์เก่านี้ นับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม เพื่อใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศ พระบรมอัฐิ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในการซ่อมแซม พระราเชนทรยานองค์เดิม ผู้ซ่อมจะต้องลอกผิวทอง และใช้ปลายสิ่วขูดชั้นสีออกจากไม้ เพื่อให้ลวดลายคมชัดเหมือนใหม่ และลงรักปิดทองอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้อัญเชิญพระบรมอัฐิ

ขณะที่จิตรกรรมฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ ใช้สำหรับกั้นบังในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จิตรกรช่างสิบหมู่ได้ร่างภาพ และลงสี เล่าเรื่องราวนารายณ์อวตาร จำนวน 8 ปาง แทรกภาพจิตรกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ก่อนจะนำไปประกอบพระเมรุมาศทั้ง 4 ทิศ ให้งดงามสมพระเกียรติ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

TAG : งานประณีตศิลป์พระเมรุมาศพระเมรุมาศสร้างพระเมรุมาศประกอบพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช