คนจนกระอัก! มีมติปรับขึ้นค่าไฟ เดือนหน้าอีก 12.52 สต.ต่อหน่วย ในรอบ 2 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีไฟฟ้างวดหน้า ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนหน้าค่าไฟฟ้าจะปรับขึ้นเป็น 3.50 สตางค์ ต่อหน่วยซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ.มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่าเอฟทีไฟฟ้า งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมนี้มาอยู่ที่ 24.77 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดเดือนมกราคม-เมษายนนี้ 12.52 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ปรับขึ้นเป็น 3.50 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดเดือนมกราคม-เมษายนนี้ ซึ่งค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 สตางค์/หน่วย ซึ่งสะท้อนถึงภาระต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น

โดย กกพ.ได้พิจารณาผลการคำนวณค่าเอฟที ที่จะเรียกเก็บ งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมนี้ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปีนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น

ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ปรับสูงขึ้นตามรอบการปรับราคาตามสัญญา ทั้งจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทยและเมียนมา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ รวมทั้งยังมีปัจจัยอื่น ที่มีผลกระทบต่อราคาเชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้า เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

TAG : ขึ้นค่าไฟค่าไฟปรับขึ้นค่าไฟเดือนพฤษภาคม