ชาวราชบุรีร้อง! น้ำในคลองเน่าปลาตายเกลื่อน วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ชาวบ้านจังหวัดราชบุรีร้องน้ำคลองเน่าเสีย ปลาตายส่งกลิ่นคลุ้งไม่ทราบสาเหตุ ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำสำหรับทำการเกษตร

บริเวณลำคลองสาธารณะ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร คลองน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เกิดเน่าเสียมีสีคล้ำ ปลาจำนวนมากลอยตายเป็นแพส่งคลิ่นคลุ้งไปทั่วทั้งคลอง ทำให้น้ำในคลองใช้การไม่ได้

ลำคลองนี้เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ซึ่งละแวกนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดๆตั้งอยู่ จึงยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุที่เกิดน้ำเน่าเสียมีปลาตายเต็มคลอง แต่เบื้องต้นได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ชาวบ้านมากกว่า 50 ครัวเรือน ที่ทุกวันจะอาศัยใช้น้ำในคลองรดพืชผัก ทั้งแตงกวา ถั่วฝักยาว สูบน้ำในคลองไปเลี้ยงต้นข้าวในนาก็ต้องหยุดใช้ หวั่นว่าน้ำเสียจะทำให้พืชผักเสียหาย บางครอบครัวใช้น้ำอาบก็เกิดอาการคันตามตัว จนต้องหันไปซื้อน้ำสะอาดเป็นแกลลอนมาใช้ชั่วคราว จึงอยากวอนให้หน่วยงานช่วยเข้ามาตรวจสอบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา

TAG : น้ำในคลองเน่าน้ำคลองเน่าราชบุรีน้ำคลองเน่าราชบุรี