ศธ.ประสานดูแลนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้รับเปิดเทอม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ ขอหน่วยงานความมั่นคงดูแลความปลอดภัยของครู-นักเรียน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเปิดเทอมสัปดาห์หน้า

วันนี้ นักเรียน และผู้ปกครอง จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 286 คน มอบตัวเข้าเรียนในโรงเรียนอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียน และเพื่อเป็นต้นแบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมกล่าวแสดงความเป็นห่วง ความปลอดภัยของนักเรียนในพื้นที่ช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลอย่างเต็มที่แล้ว

วันจันทร์นี้ สมาพันธ์ครูสามจังชายแดนนภาคใต้ จะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดปัตตานี และ จังหวัดอื่นๆ ก่อนเปิดเทอม โดยจะขอให้เข้มงวดการดูแลความปลอดภัยครู นักเรียน ในระหว่างเดินทางไป-กลับ โรงเรียนและขณะอยู่ในโรงเรียน

TAG : ระเบิดบิ๊กซีปัตตานีระเบิดบิ๊กซี ปัตตานีปัตตานีคาร์บอมบ์3จังหวัดชายแดนใต้สถานการณ์ชายแดนใต้