คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : งานพิเศษ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 14 พฤษภาคม 2560 - ไปดูงานพิเศษของพระสงฆ์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปที่วัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด ในงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 800 ปี ซึ่งปีนี้ หลังจากเสร็จพิธีแห่ผ้า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ก็มาเปิดอบรมให้ชาวบ้าน ได้ทำอาชีพเสริม ด้วยการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อีกด้วย และดู ไม่ได้มีแต่ฆราวาสเท่านั้น พระสงฆ์ก็ต้องมาเรียนด้วย เพราะเจ้าอาวาสบอกว่า เอาไว้สอนให้ชาวบ้านที่ไม่ได้มาวันนี้

ดูหลวงพ่อ หลวงพี่ สนุกกับการเรียน

TAG : สะเก็ดข่าว 14 พฤษภาคม 2560งานพิเศษงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระหลวงพ่อองค์ใหญ่