ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันสุดท้าย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มีประชาชนทั่วประเทศแห่ไปลงทะเบียนจำนวนมาก

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

โดยประชาชนที่ไปลงทะเบียนต่างก็หวังที่จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ

ด้าน ธ.ก.ส.เปิดเผยว่าผู้ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส.มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 50% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด คาดว่าหลังจากปิดแล้ว จะมียอดผู้ลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส.จะมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว

โดยประชาชนยังสามารถไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่สาขาของธนาคารรัฐ ในห้างสรรพสินค้า ที่เปิดบริการจนถึง 19.00 น. วันนี้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง คาดจะมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14-15 ล้านคน หลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้วจะนำข้อมูลให้กรมสรรพากร กรมที่ดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน

TAG : ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย วันสุดท้าย