เปิดเทอมเต็มรูปแบบวันแรก ยังมีปัญหาจราจรติดขัด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ถึงแม้แต่ละโรงเรียนจะเตรียมแผนรับมือกับการจราจรวันแรกของการเปิดภาคเรียนเต็มระบบ แต่ยังมีปัญหาการจราจรติดขัดหนัก

วันแรกของการเปิดภาคเรียนปีนี้ หลายโรงเรียนได้เตรียมแผนรับมือกับสภาพการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้า เช่น โรงเรียนหอวัง ได้จัดอบรมกลุ่มผู้ปกครองจิตอาสาก่อนเปิดภาคเรียน ให้คอยช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และแนะนำการส่งบุตรหลานให้กับผู้ปกครองทุกคนไว้แล้ว ซึ่งสามารถช่วยระบายรถหน้าโรงเรียนได้เร็วขึ้น แต่สภาพการจราจรโดยรวมยังติดขัดมาก

เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ที่ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนบางเขน ซึ่งมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นกัน ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยระบายการจราจรหน้าโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 400 แห่ง ในภาคเรียนนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งให้เพิ่มคุณภาพการศึกษา และคุณภาพอาหารเช้า รวมทั้งดูแลสุขอนามัยให้กับเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

TAG : เปิดเทอมเปิดเทอมวันแรก