สธ.คาดพยาบาลได้บรรจุปีนี้เกือบ 6 พันคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้คำมั่นดูแลพยาบาลทั่วประเทศ คาดได้บรรจุเป็นข้าราชการทุกคน โดยปีนี้น่าจะได้รับบรรจุเกือบ 6,000 คน

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำมั่นกับตัวแทนพยาบาลทั่วประเทศ ผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า รัฐบาลได้หาทางออกให้พยายาลได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางเพิ่มอัตราพยาบาลข้าราชการอีก 8,792 อัตรา โดยให้ทยอยบรรจุใน 3 ปี ปีละ 2,900 คน ซึ่งคาดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าจะมีการอนุมัติอัตราดังกล่าว

สำหรับการเพิ่มอัตราพยาบาลข้าราชการดังกล่าว จะทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับบรรจุเกือบ 6,000 คน แบ่งเป็นอัตราเดิมที่มีอยู่แล้ว 2,200 คน และอัตราใหม่ที่จะเพิ่มเติมอีก 2,900 คน รวมทั้งอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้อีก 785 คน ส่วนที่เหลือจะทอยยบรรจุให้ครบ 13,603 อัตราภายใน 3 ปี

สำหรับท่าทีของพยาบาลทั่วประเทศหลังรับฟังคำชี้แจง มีความมั่นใจมากขึ้น แต่ยังห่วงพยาบาลที่รอการบรรจุ ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะทำแผนขอกำลังคนเสนอ คปร. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกในอนาคต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ พอใจในเรื่องการบรรจุพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งรัฐบาลหาทางออกที่ดีที่สุดแล้ว ภายใต้งบประมาณที่มี่อยู่ และขอให้เห็นใจบุคลากรภาครัฐส่วนอื่นๆด้วย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุแนวทางการบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่เสนอมานั้น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเบื้องต้นในการจัดทำอัตราการบรรจุปี 2560 จำนวน 2,200 อัตรา และมีการขอเพิ่มได้เพียง 800 อัตรา และจะเป็นการทยอยบรรจุในปีต่อๆไปตามอัตราที่ขอไว้ แต่ให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายกำลังพลภาครัฐด้านสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาผลิตและวางแผนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และอาเซียน

TAG : กระทรวงสาธารณสุขบรรจุพยาบาลพยาบาลปัญหาพยาบาล