เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เชิดชัย จินะเสน ประธานเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 17 พค 60เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ชมพูนุช ภัทรขจีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์