เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน จ.กาฬสินธุ์ แห่งเดียวในโลก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ปิดท้ายรายการวันนี้ ไปชมภาพการเปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน แห่งเดียวในโลก ที่เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ขบวนแห่มีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีนางรำแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองร่วมฟ้อนรำอย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการจุดบั้งไฟตะไลล้านที่สวยงาม เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคิดค้นและประดิษฐ์ตะไตล้าน ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจุดขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการบูชาพญาแถน สืบสานประเพณีขอฝน

ส่วนในช่วงค่ำมีการแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไท มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก งานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคมนี้

TAG : งานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้านงานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้านบุญบั้งไฟตะไลล้านกาฬสินธุ์