วัดสุทัศน์ฯขึ้นป้ายสาปแช่งผู้ทิ้งสุนัข-แมว ชี้ไม่ขัดหลักศาสนาเพราะมีเจตนาสอนคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สำนักงานพระพุทธศาสนา ระบุกรณีที่วัดสุทัศน์ฯ ขึ้นป้ายสาปแช่งคนนำสุนัขและแมวมาทิ้งภายในวัด ไม่ขัดต่อหลักศาสนา มีเจตนาสอนคนให้เกิดความกลัว

ปัญหาคนนำสุนัขและแมวมาปล่อยทิ้ง และมีผู้นำอาหารมาเลี้ยงภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารจำนวนมาก จนทางวัดต้องขึ้นป้ายด้วยข้อความสาปแช่งผู้นำสุนัข-แมว และผู้มาให้อาหารภายในวัด จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์จำนวนมาก 

ซึ่งเรื่องนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ตรวจสอบข้อความในประกาศของวัดสุทัศน์ฯแล้ว เห็นว่าไม่ขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา เพราะมีเจตนาต้องการสอนประชาชนให้ตระหนักว่า วัดเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ใช่สถานที่ที่จะนำสัตว์มาปล่อย ซึ่งหากวัดแห่งอื่นๆจะขึ้นป้ายลักษณะนี้ ก็อยากให้เพิ่มเติมประเด็นความผิดด้านกฎหมายไว้ด้วย

พระเทพปฎิภาณวาที หรือเจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ยืนยันจะไม่นำป้ายออกจากวัด เพราะขณะนี้ยังมีผู้นำอาหารมาเลี้ยงสุนัขและแมวอยู่ แต่ก็เริ่มมีผู้มาขอรับสุนัขและแมวไปเลี้ยงบ้างแล้ว ซึ่งทางวัดได้มอบพระกริ่งให้ตอบแทนในความดี

สำหรับการนำสัตว์มาทิ้งไว้ในที่สาธารณะ นอกจากจะสร้างปัญหาให้กับวัดและสถานที่อื่นๆแล้ว ยังถือว่าเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่กำหนดโทษเจ้าของที่ไม่จัดสวัสดิภาพดูแลสัตว์ให้ดี หรือนำมาทิ้งขวาง มีความผิด โทษปรับ 40,000 บาท

TAG : วัดสุทัศน์นำสุนัขมาทิ้งในวัดหมาวัดแมววัดป้ายสาปแช่งผู้ทิ้งสุนัข