คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ สูงสุดในรอบ 6 ปี เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำปิง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ฝนตกหนักเมื่อคืนในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากแล้ว ยังมีน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ในเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมสูงในรอบ 6 ปี ไปติดตามจากรายงาน              

ชุมชนศรีปิงเมือง พื้นที่แอ่งกระทะในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำท่วมสูงกว่า 40 เซนติเมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากที่สุด จากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน แม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกน้ำท่วม แต่สาเหตุในครั้งนี้มาจากภัยธรรมชาติ ทิศทางกระแสน้ำไหลมาจากภูเขาสูง คาดว่ามีการสร้างตึกอาคารปิดกั้นคลองระบายน้ำฝน ลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้ปีนี้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเชียงใหม่หลายพื้นที่

ด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันว่า น้ำท่วมเชียงใหม่ในครั้งนี้มาจากสาเหตุน้ำป่าไหลหลาก จึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลงสู่คลองแม่ข่า และแม่น้ำปิงต่อไป

TAG : น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเชียงใหม่น้ำท่วมเชียงใหม่