กำชับขนส่งจังหวัดตรวจเข้ม ความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมการขนส่งทางบก กำชับขนส่งจังหวัดให้ตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียน ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยของพนักงานขับรถ และผู้ควบคุมดูแลประจำรถ รวมทั้งมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งนักเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต

กรมการขนส่งทางบก จึงได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบความปลอดภัย และการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวด ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน มีการจดทะเบียนและขออนุญาตอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งรถสองแถวและรถตู้ต้องได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ขับรถ และผู้ควบคุมดูแลประจำรถ ต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน โดยผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ต้องไม่เคยมีประวัติเสียด้านการขับรถมาก่อนส่วนผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตใช้รถทันที และจะไม่สามารถขออนุญาตได้เป็นเวลา 1 ปี

TAG : กำชับขนส่งจังหวัดตรวจเข้มรถรับส่งนักเรียนรถรับส่งนักเรียนมาตรฐานรถรับส่ง