คลิปที่เกี่ยวข้อง

หลายหน่วยงาน บูรณาการช่วยน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หลายหน่วยงาน บูรณาการกำลังพล เครื่องมือ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงมหาดไทย ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางอำนวยการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบรวมถึงจัดเตรียมระบบการสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอดเวลา และจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง                  

พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้ตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ประสานงาน กับ ปภ. และกรุงเทพมหานคร เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ในการอพยพคนและสิ่งของไปที่ปลอดภัย การใช้เครื่องมือหนักเข้าซ่อมแซมสะพานหรือเส้นทางที่เสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะ การเร่งระบายและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม ในย่านชุมชน โรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย อีกทั้งอำนวยความสะดวกด้านจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้วย

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันในมาตรการกำจัดผักตบชวาจะเสร็จทันเดือนกันยายนนี้ ตามแผนการจัดเก็บผักตบในเส้นทางน้ำที่กรมชลประทานดูแล 3 ล้านตัน เพื่อประกาศให้เป็นเขตปลอดผักตบชวา ซึ่งขณะนี้แม่น้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก แม่น้ำน้อย กำจัดไปได้แล้ว 75 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้ให้ทุกสำนักงานแจ้งชาวบ้านด้วยป้ายในทุกพื้นที่ทางน้ำของกรมชลประทานว่าปีนี้ใช้งบประมาณ 110 ล้านบาท ในการดูแลจัดเก็บผักตบ และวัชพืชทางน้ำทั่วประเทศ

TAG : บูรณาการช่วยน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมช่วยประชาชนน้ำท่วม