รายชื่อนักแสดงละครเรือนพะยอม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายชื่อนักแสดงละครเรือนพะยอม

1. วิน ธาวิน เยาวพลกุล                     รับบท  วฤกษ์/พฤกษ์
2. มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์                รับบท  รสิกา/พะยอม
3. น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทอง      รับบท  จิต
4. แนท ณัฐชา นวลแจ่ม                    รับบท  กมลรัตน์/จันทร์
5. วิน วาทิต โสภา                             รับบท  ภูมิ/ดรล   
6. กีฟ ดราภดา โสตถิพิทักษ์              รับบท  จารุวรรณ
7. ธีร์ วณิชนันทธาดา                         รับบท  นเรนทร์
8. แอม สุธีร์ เสียงหวาน                      รับบท  ภานุวัต
9. ตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี                      รับบท  คุณหญิงมุก
10. ฮันนี่ ภัสสร บุณยเกียรติ               รับบท  กรรณิการ์
11. อนุสรณ์ เดชะปัญญา                   รับบท  พระยาสุนทรพนาเวท
12. คนางค์ ดำรงหัด                          รับบท  คุณย่า
13. ต้อง วนิษฐา วัชโรบล                  รับบท  ปาริชาติ
14. จิ๊บ เบญจณัฏฐ์ อักษรนันทน์       รับบท  กานดา
15. บัว ปัทฐิมาภรณ์ ภาระกุล             รับบท  วิยะดา
16. เด็กหญิง อรวรรยา โตสมบัติ        รับบท  ภคมล/หนูมิว

TAG : รายชื่อนักแสดงละครเรือนพะยอมรายชื่อนักแสดงเรือนพะยอมละครเรือนพะยอมเรือนพะยอม