เรื่องจริงผ่านจอ - น้าจิตร คนดีของสังคม เก็บกวาดถนนเพื่อการสัญจร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 1 มิถุนายน 2560 - น้าจิตร คนดีของสังคม เก็บกวาดถนนเพื่อการสัญจร

กว่า 40 ปี ที่น้าจิตร หรือนายจิตร สุวรรณชาตรี วัย 66 ปี อาชีพรับจ้างเย็บผ้า ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการอุทิศตนเพื่อเป็นจิตอาสา แบ่งเวลาในตอนเช้าของทุกวันขับรถไฟตามถนนในหมู่บ้านกับภารกิจกวาดเศษดิน เศษหญ้า ที่ขึ้นสูงริมถนน และขึ้นรกตามป้าย ทำให้ไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 1 มิถุนายน 2560เรื่องจริงผ่านจอ น้าจิตร คนดีของสังคม เก็บกวาดถนนเพื่อการสัญจร