ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการพยุงราคายางพารา ตั้งเป้า 70 บาทต่อกิโลกรัม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา โดยตั้งเป้าให้ราคายางพารากลับมาอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม

โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการในการรักษาราคายางพารา ประกอบด้วยการสนับสนุนสินเชือเพื่อเกษตรกรเพื่อเก็บรวบรวมยางพารา ที่หมดอายุในเดือนมีนาคม ออกไปอีก 3 ปี สร้างความเข้มแข็งกับชาวสวนยาง ในการจ่ายเงินให้เจ้าของสวน 11,400 ครัวเรือนและคนกรีดยาง พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยขยายระยะเวลาเงินกู้ และสนับบสนุนเงินกู้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยางพาราแห่งประเทศไทย 1 หมื่นล้านบาท โดยมีเป้าหมายราคายางอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม 

ด้าน นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ขอให้ชาวสวนยางพาราเข้าใจว่า เป็นช่วงของราคาที่ตกต่ำตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะดำเนินทุกมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหา จึงขอความร่วมมือเกษตรกรอย่าเคลื่อนไหวชุมนุมกดดัน หรือขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติงบประมาณ 971 ล้านบาท จัดอบรมและจ้างนักศึกษา 70,000 คน ลงสำรวจ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนไว้ 14 ล้านคน เพื่อจัดทำโครงการเพื่อผู้มีรายได้น้อยและให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพด้วย 

TAG : ราคายางยางพาราราคายางพาราเกษตรกรสวนยาง