ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ แห่จับกุ้งลายและกุ้งแชบ๊วยสร้างรายได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดกระบี่ แห่ออกเรือวางอวนจับกุ้งลาย และกุ้งแชบ๊วย บริเวณปากน้ำกระบี่ ที่เป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้อย่างดี

ชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้ออกเรือไปวางอวน จับกุ้งลาย และกุ้งแชบ๊วย ซึ่งแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ โดยสามารถจับได้ในแต่ละวันกว่า 10 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี

สำหรับ กุ้งลาย สามารถจำหน่ายในราคา 300-500 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนกุ้งแชบ๊วย ขายอยู่ที่ราคา 100-300 บาท ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ เป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เริ่มมีปริมาณกุ้งมากขึ้น  และแต่ละตัวมีขนาดใหญ่

ถัดมาที่จังหวัดสตูล ชาวบ้านพื้นที่หมู่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จะใช้เวลาว่างสานเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ ที่ชาวบ้านยังช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ สำหรับเครื่องจักสานดังกล่าวนำมาใช้ห่อหุ้มผลไม้ จำพวกขนุน และจำปาดะ เพื่อป้องกันตัวหนอนชอนไชทำความเสียหายให้กับผลไม้ ทำมาจากใบมะพร้าวสด โดยจะพบมากในพื้นที่อำเภอควนโดน เพราะเป็นแหล่งปลูกผลไม้ โดยเฉพาะจำปาดะและขนุน นับเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และยังสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดีในช่วงนี้

TAG : ชาวประมงกระบี่จับกุ้งลายจับกุ้งชาวประมงจับกุ้ง