กกต.หารือชงความเห็นแย้งปมเซตซีโร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กกต.ประชุมคณะที่ปรึกษากฎหมาย ปมถูก"เซตซีโร"เตรียมเสนอ 3 ประเด็นทำความเห็นแย้ง เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม

โดยที่ประชุม กกต.กับคณะที่ปรึกษากฎหมาย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ว่ามีประเด็นใดที่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.มีมติให้แก้ไขมาตรา 70 ที่ให้ กกต.ปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งนับแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้

เบื้องต้นได้ยกรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2 และมาตรา 26 ว่าด้วยหลักนิติธรรม พร้อมกับเจตนารมย์ของ กรธ.ที่ให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ซึ่งต่างจากร่างแก้ไขที่ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด

โดยการทำความเห็นแย้งของ กกต.ส่ง สนช.จะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 11 คนมาจาก สนช. 5 คน กรธ. 5 คน และนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.จากนั้นใช้เวลาพิจารณาร่วมกัน 15 วัน แล้วเสนอต่อที่ประชุม สนช.โดยต้องใช้เสียง 2 ใน 3 เพื่อเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วม ที่แก้ไขปมเซตซีโรตาม กกต.แต่ถ้าเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ให้ดำเนินการนำร่างที่ สนช.ให้ความเห็นชอบดำเนินการตามขั้นตอนประกาศเป็นกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม สนช.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 มีสิทธิเข้าชื่อร้องประธาน สนช.เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปได้

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันขั้นตอนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบเวลาตามโรดแมปที่วางไว้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งแต่อย่างใด

ขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ย้ำว่า หากร่างกฎหมายที่ สนช.เห็นชอบถูกตีตกในชั้นคณะกรรมาธิการร่วม ถึงไม่กระทบต่อโรดแมป แต่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่ต้องล่าช้าออกไป

TAG : กกตเซตซีโรปมเซตซีโรร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ