ช่อง 7 สี เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อเป็น 0 2495 7777 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ช่อง 7 สี ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ จากเดิมคือ 0 2610 0777 เปลี่ยนเป็น 0 2495 7777

TAG : เบอร์โทรช่อง 7เบอร์ช่อง 7ช่อง7