เดินหน้าประเทศไทย - การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข
แขกรับเชิญ : มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมปกครอง

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 14 มิย 60ชลรัศมี งาทวีสุขการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืนมณฑล สุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอาทิตย์ บุญญะโสภัตอธิบดีกรมปกครอง