พระนักอนุรักษ์ จ.พะเยา รวบรวมพระพุทธรูปหินทรายโบราณกว่า 1 หมื่นชิ้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - พระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมพระพุทธรูปหินทรายโบราณ รวมถึงวัตถุโบราณที่ทำจากหินทรายกว่า 10,000 ชิ้น มีอายุราว 400-500 ปี มุ่งหวังที่จะให้คนรุ่นหลังได้ทราบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

พระพุทธรูป รวมถึงเครื่องใช้โบราณ ที่แกะสลักด้วยหินทราย รวมกว่า 10,000 ชิ้น ที่วางกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากการเก็บสะสมรวบรวมของ พระวิมลญาณมุนี หรือครูบาบุญชื่น รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และเจ้าอาวาสวัดลี ที่ใช้ระยะเวลาเก็บสะสมกว่า 60 ปี ขณะบวชเป็นสามเณรที่วัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา และได้เก็บสะสมเรื่อยมาจนเป็นพระภิกษุ มาจำพรรษาที่วัดลี 

จากการตรวจสอบบริเวณวัดพบว่า มีพระพุทธรูปหินทรายขนาดต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งเล็กและใหญ่วางกระจายไปทั่วทั้งรอบองค์เจดีย์ แผ่นศิลาจารึกที่มีตัวอักษรล้านนา ตลอดจนเครื่องใช้โบราณที่ทำจากหิน ซึ่งทั้งหมดเป็นศิลปะล้านนา ที่แกะสลักด้วยหินทรายของเมืองพะเยา ซึ่งมีอายุราว 400-500 ปี

เจ้าอาวาสวัดลี เปิดเผยว่า สาเหตุที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุทั้งหมดนี้ไว้ เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและทราบถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองของชาวเมืองพะเยา

สำหรับวัดแห่งนี้ เป็นวัดเดียวในจังหวัดพะเยา และ หนึ่งเดียวในภาคเหนือ ที่มีพระพุทธรูป รวมถึงเครื่องใช้โบราณที่แกะสลักด้วยหินทรายมากที่สุด ให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้มาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ล้านนา

TAG : พระนักอนุรักษ์พระนักอนุรักษ์ พะเยาเก็บพระพุทธรูปหินทรายโบราณพระนักอนุรักษ์ เก็บพระพุทธรูปหินทราย